Om Movestic Kapitalförvaltning

Vår målsättning är att ta fram intressanta fondlösningar som utmanar marknadens befintliga utbud och skapar mervärde för våra kunder.

Vi förvaltar fondpaket som en del i värdepappersrörelsen via outsourcing från Movestic SICAV. Det är också vi som arbetar med analysen av Movestic Liv & Pensions fondutbud.

Fondpaket där vi tar hand om och vårdar ditt kapital  

Genom våra fondpaket tar vi hand om ditt sparkapital. Med vår förvaltningskompentens skapar vi förutsättningar för en långsiktigt stabil och hög avkastning genom professionell riskspridning och kontinuerlig justering av denna.

Med våra fondpaket får du:

 • Tillgång till bra fondförvaltare med dokumenterad förvaltningskompetens och gott resultat. 
 • Riskspridning genom placeringar i fonder med olika tillgångsslag och avkastningsmönster. 
 • Kontinuerlig översyn och justering av fondsammansättningen med anledning av att marknaden förändras och fondernas samspel förändras.
Enkelt val för Liv & Pensions kunder - bara de bästa fonderna

Detta är några av grundfaktorerna i vår placeringsfilosofi:

 • Förvaltaren har erkänt hög kompetens och goda förvaltningsresultat.
 • Tydligt aktivt eller helt passivt förvaltade fonder – du betalar rätt pris för den förvaltning du får.
 • Högre fokus på lokala/nordiska fondbolag med uttalad ambition att hitta nya guldkorn.
 • Fonder som investerar i små och medelstora bolag hellre än fonder som investerar i stora bolag.
 • Värdeförvaltade fonder före fonder med tillväxtinriktad förvaltning.

Kunder hos Movestic Liv & Pension slipper välja bland 1000-tals fonder. Istället har vi valt ut de fonder som vi anser är marknadens bästa för långsiktigt sparande. Och vi övervakar ständigt våra fonder och marknaden för att säkerställa att vi fortsätter erbjuda Movestic Liv & Pensions kunder de bästa fonderna.

+ Läs mer - Stäng

Vi är Movestic Kapitalförvaltning

Movestic Kapitalförvaltning är ett dotterbolag till Movestic Livförsäkring som ägs av Chesnara, ett brittiskt bolag noterat på London Stock Exchange. Vår styrelse har sitt säte i Stockholm. Vi är ett värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.
Vi har följande tillstånd
 • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag 
 • Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument 
 • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
Våra medarbetare
 • Anders Malcolm, VD
 • Eric Andersson, Head of operations
 • Johan Tjeder, Portföljförvaltare
 • Anders Nordbrandt, Portföljförvaltare
Vår styrelse
 • John Deane, styrelseordförande
 • Åke Gustafson, ledamot 
 • Per Friman, ledamot
 • Stefan Klohammar, ledamot

Klagomålshantering hos Movestic Kapital