Om Movestic Kapitalförvaltning

Vår målsättning är att ta fram intressanta fondlösningar som utmanar marknadens befintliga utbud och skapar mervärde för våra kunder.

Vi är Movestic Kapitalförvaltning

Movestic Kapitalförvaltning är ett dotterbolag till Movestic Livförsäkring som ägs av Chesnara, ett brittiskt bolag noterat på London Stock Exchange. Vår styrelse har sitt säte i Stockholm. Vi är ett fondbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.
Vi har följande tillstånd
  • Tillstånd att driva fondverksamhet, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 1 kap. 4 §
  • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 1 kap. 4 §
Våra medarbetare
  • Anders Malcolm, VD
  • Eric Andersson, Head of operations
  • Johan Tjeder, Portföljförvaltare
  • Anders Nordbrandt, Portföljförvaltare
Vår styrelse
  • John Deane, styrelseordförande
  • Åke Gustafson, ledamot 
  • Stefan Klohammar, ledamot
  • Veronica Sommerfeld, ledamot

Klagomålshantering hos Movestic Kapital