Ett hållbart Movestic

Vi på Movestic vet värdet av långsiktighet eftersom vi verkar i en förtroendebransch som skapar värden och trygghet för våra kunder både nu och i framtiden.

Movestic grundar sig på gott affärsmannaskap och ett ansvarsfullt företagande vilket innefattar såväl ett professionellt och långsiktigt förhållningssätt till kunder, medarbetare och samarbetspartners som respekt för samhälle och miljö. 

Läs mer om hållbarhet hos Movestic 

Läs vår investeringsriktlinje för Movestic Kapitalförvaltning