Fondpaket med partners

Trygghetsfonder

Trygghetsförvaltning vänder sig till dem som vill ta del av aktiemarknadens potential utan att behöva utsätta sig för den fulla risken.

Tillsammans med Söderberg & Partners erbjuder vi fyra fonder med olika risknivåer: Trygghet 75, Trygghet 80, Trygghet 85 samt Trygghet 90. Söderberg & Partners bevakar löpande risken och gör nödvändiga omviktningar så att investerarna erhåller en så hög avkastning som möjligt till en på förhand bestämd risknivå. Söderberg & Partners utvärderar löpande de valda fonderna i utbudet och väljer sedan ut de som har bäst förutsättningar att ge framtida god avkastning i förhållande till risknivån.

Faktablad Trygghet 75

Faktablad Trygghet 80

Faktablad Trygghet 85

Faktablad Trygghet 90

Aktiv Allokering

Faktablad Movestic SICAV Aktiv Allokering 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kapital som placeras i fonder kan såväl öka som minska i värde och det finns ingen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet.