Välkommen till Movestic Kapitalförvaltning

Förvaltningsbolaget inom Movestickoncernen.
Movestic Avancera

Med Movestic Avancera får du ett skyddat sparande och möjlighet att se ditt kapital växa. Det passar dig som till exempel vill starta ett långsiktigt sparande för ditt barn, säkert förvalta överskott från kassaplaceringar eller vill ha trygghet vid pension. 

Avancera
Movestic Avancera

Med Movestic Avancera får du ett skyddat sparande och möjlighet att se ditt kapital växa. Det passar dig som till exempel vill starta ett långsiktigt sparande för ditt barn, säkert förvalta överskott från kassaplaceringar eller vill ha trygghet vid pension. 

Avancera

Fondpaket utifrån din riskaptit

Med Movestic Liv & Pensions prisbelönta fondutbud som utgångspunkt förvaltar vi tre fondpaket utifrån den risknivå du önskar - Försiktig, Balanserad och Offensiv.

Du köper fondpaketen hos
Movestic Liv & Pension

Hos Movestic Liv & Pension får du tillgång till ett heltäckande sortiment av sparprodukter och trygghetsförsäkringar. När du har valt dem för ditt sparande får du tillgång till våra fondpaket.